Vyberte stránku

Šetřete vodu i peníze

Ochrana životního prostředí je jedním z nejaktuálnějších témat dnešní doby. Ukazuje se, že dobrá řešení této problematiky přináší nejenom prospěch přírodě, ale i finanční úspory. Příkladem je šetrné zacházení s vodou, na kterém se může podílet každý z nás. I zde platí výrok Marka Twaina: „Kdo chce změnit svět, musí změnit nejdříve sebe.“

Voda, zejména ta pitná, je životně důležitá surovina, jejíž zdroje rozhodně nejsou nevyčerpatelné. Jejím nedostatkem či špatným přístupem k ní trpí miliony lidí po celém světě. V našich krajinách se tato skutečnost nepříjemně projevila během letošního léta, kdy nedostatek srážek způsobil dlouhotrvající sucho. Zalévání úrody bylo pro mnohé luxus, který si nemohli dovolit. A to se projevilo hlavně na úrodě.

Jak šetrně zacházet s vodou?

Prvním způsobem úspory pitné vody je změna návyků při běžných činnostech v domácnosti. Například nenechat téct vodu během čištění zubů a při mytí nádobí. Zvolit sprchu namísto denního napouštění plné vany. Využít vodu z mytí zeleniny třeba na zálivku květin, která pro ně bude dokonce výživnější. Další možností je využití spořičů vody na vodovodních bateriích. Ty nabízí například česká firma Watersavers. Její spořiče redukují množství protékající vody jejím provzdušněním. Proud vody zůstává opticky stejný, ale její průtok se sníží. Společnost slibuje snížení spotřeby vody v domácnosti až o 50 %.

Druhým způsobem úspory pitné vody je využití vody dešťové. Ta obvykle z našich střech mizí v kanalizaci či trativodu. Zachycená dešťová voda může sloužit nejen k zálivce zahrady, ale i na splachování WC, praní, úklid atp. Právě splachování WC tvoří nemalou část spotřeby pitné vody v domácnosti, v krajních případech až polovinu celkového množství.

A jak to funguje?

Dešťová voda je svedena ze střechy do sběrné nádrže. Ta se zpravidla umisťuje pod úroveň terénu v blízkosti domu. Objem nádrže se volí především dle velikosti střechy. Zásobování domácnosti poté zajišťuje čerpadlo, které dopravuje vodu skrze samostatné rozvody do nádržek WC. Čistotu vody pak poskytuje série filtračních zařízení, která jsou rozmístěna v celém systému.

Využití dešťové vody v domácnostech podporuje dotační projekt ministerstva životní prostředí. Dešťovka má několik kategorií. V případě využití dešťové vody v domácnosti skrze sekundární rozvody proplácí ministerstvo až 50 % nákladů na koupi a instalaci systému. Dotace na toto řešení lze získat jak pro stávající dům, tak i pro novostavbu.

Pokud přemýšlíte o využití dešťové vody v stávající domácnosti anebo zvažujete stavbu domu šetrného k životnímu prostředí i vaší peněžence, neváhejte se obrátit na naši firmu. Rádi vám poskytneme všechny potřebné informace a pomůžeme s výstavbou vaší ‚Dešťovky‘.